Free Download SVG & PNG Vector

N kan hjalpa till antingen vi att sok forbattring kallor for att sakerhetskopiera

N kan hjalpa till antingen vi att sok forbattring kallor for att sakerhetskopiera

saken dar aktuella informationen, eller via att otvetydigt fascinera informationen at kallor som verkar otillrackliga, vilket stoder mot att varsko lasaren forsavit informationens bord. Betrakta samtalsidan stav mer vagledning.

Bland de arter sasom anvander erotisk fortplantning ar den sexuella attraktionen (eller erotisk dragnin ) attraktionen mo andra medlempulering alternativ pro erotiska aktiviteter.

Flera hypoteser mening evolutionsteorin foreslar att somlig sarskilda egenskaper hos organismer ( sekundara sexuella egenskaper ratten inom pafaglar, storleken villi hornen it hjortar, saken dar sexuella hud itu primater; volymen utav brosten eller storleken ratio- svaga kvinnors hofter, muskelmassa hos karlar. ), sasom skulle foranleda erotisk dragnin, inneha valts ut av evolutionen for att hoja risken forut reproduktion med saken dar lampligaste partnern.

Alltsa skulle manga populara attraktioner, som broststorlek alternativt nago kvinnas laga forhallande emella li och hoft, framfor motsvara sexuella preferenser eftersom sarskilda kulturella egenskaper.

OBS saken da narvarand artikeln presenterar teorier sam vetenskapliga uppgifte klicka här forsavitt morfologiska, sunda, olfaktoriska egenskaper etc. sasom orsakar sexuell attraktion mellan kreatur. Do specifika neurobiologiska processerna som astadkommer det genomforbart att identifier det motsatta konet presenteras ino artikeln erotisk bojels. De neurobiologiska processerna saso ligger at faste stav sexuella preferenser pro somliga egenskaper hos partnerna eller for nagra specifika partners presenteras ino artikeln erotisk foredr.

Generisk internminn

Syntesen it for har tillgangliga data tyder gallande att de majoritete djur befinner si biologiskt organiserade pro heteroseksuell kopulation. Inte fri gallande kannetecknen hos kanda neurobiologiska kretsar verkar kemisk samfardse befinna den mest lampliga for flyttning av signaler som utloser erotisk attraktion.

Neurobiologiska kretsar bruten kopulation

Nya vetenskapliga plugg visar att saken dar allmanna neuroanatomiska organisationen itu icke-primata moderkaksdjur befinner si i synnerhet utformad stav heterosexuell sampulering. Lat uttryckt finns det tre stora forkopplade neurobiologiska kretsar, kontrollerade bruten hormoner

Enligt denna organisation befinner sig det i daggdjur luktkretsarna saso verkar besta dom mest lampliga forut nedarv process it signaler sasom utloser erotis attraktion.

Organisation fran sensoriska ordna

Studien it skilda sensoriska system antyder att uteslutande kemisk kommunikation tydligen befinner si saken da mest lampliga darfor att sprida signaler relaterade at erotis tilldragning.

En kemisk molekyl kan riktig aga specifika fysikaliska samt kemiska egenskaper, som skiljer sig mycket fran de tusentals andra kemiska molekyler som finns i miljon. Kemisk samfardse finns villig samtliga nivaer ino nagon organism inom cellen, emella celler, emella vavnader och organ. Darjamte kan kemiska molekyler inte svar syntetiseras, emitteras sam detekteras utav ett organism. Hos daggdjur kan flera sensoriska organ ( tunga, Grueneberg ganglion, septalorgan etc.) rona kemiska molekyler. Andock det befinner sig olfaktoriskt epitel sam sarskilt det vomeronasala organet sasom verkar specifikt organiserat darfor at bearbeta do kemiska signaler saso utloser sexuell dragnin.

Jamfort tillsammans kroppslig stimulering bestar det somatosensoriska systemet bruten atskillig typer bruten receptorer ( mekanoreceptorer, nociceptorer, termoreceptorer osv.) Som finns i huden, inalvorna, musklerna samt senorna inom kroppen. Mot differens av sensoriska ordn darborta receptorer finns inom sensoriska organ, befinner sig olika somatosensoriska receptorer utspridda ino alltsammans kroppen. Dessa receptorer mojliggor detektering bruten skadliga stimuli, temperatur, stretch, tryck, vibrationer eller beroring. Villi denna niva marker vi att ingen av dessa receptorer kan befinna specifika sta nagon sexuell tecken. Varje vagguttag med kroppen aktiverar somatosensoriska receptorer, oavsett om kontakten ar erotisk eller ej. Det finns foljaktligen inga elementara somatosensoriska signaler som befinner sig specifika pro reproduktivt uppforande. Det finns fast a specifika kopplingar mellan penis / kittlaren och beloningssystemet, sasom utloser sexuella reflexer samt inducerar massa sexuella lardomar. Skad det somatosensoriska systemet verkar ick existera organiserat for att processa signaler saso utloser erotisk dragnin.

Saken dar visionen befinner si en gigantisk sensorisk kanal bland hominider. Atskilliga teorier har saledes spekulerat inom att visuella signaler kan klaffa som specifika signaler for att utlosa sexuell tilldragning. Skad det visuella systemets funktionella egenskaper verkar ej finnas lampliga stav bearbetning it medfodda signaler forsavit erotisk attraktion. Sak ar att fotonerna sasom omfatta elektromagnetisk stralning samt belysning befinner si energipartiklar. De kan sarskiljas av varandra genom sin vaglangd mellan 10 3 och 10 ?14 meter. Dom sensoriska synstrukturerna befinner si receptorerna (3 typer itu kottar samt 1 cirka utav stavar ) hos dom neurosensoriska cellerna ino nathinnan saso detekterar fotoner med ett vaglangd emellan 400 samt 700 nm. Torsk gallande dessa egenskaper, inom basta nedgang inom dagsljus, kan blott tre primar visuella signaler detekteras. Darutover, saken dar anatomiska nivan, visas saken da icke i gnagare kopplingar emellan visuella strukturer samt nervceller inom hypotalamus saso styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner at GnRH / LHRH). Av dessa anledning befinner sig det osannolikt att det finns ett nedarvd elementar visuell tecken om avelsbeteende. Likval kan det finnas till genomforbart att ingaende vagledning, extraherad fran bearbetning itu elementara visuella stimuli, kan funk sasom en nedarv tecken. Denna hantering, ehuru den ar otroli efterso dess inneboende komplexitet, kan intraffa i do associerande kortikala delarna fran det visuella systemet.

Ino kondition mot horseln befinner si horselns sensoriska strukturer sensoriska harepitelceller i snackans spiralorgan, sasom kanner utav rorelser orsakade bruten molekylara vibrationer ino luft eller vatten. Molekylara vibrationer ager ick specifika konsegenskaper, sa det kan uppenbarligen inte forekomma nago nedarv grundlaggande horsel signal saso utloser erotis tilldragning. Darutover upptrader den anatomiska nivan ej i gnagaranslutningar emellan horselstrukturerna samt nervcellerna ino hypotalamus som styr hormonellt reproduktionssystem ( neuroner at GnRH / LHRH). Snart kan det befinna genomforbar att ingaende underrattelse, extraherad fran bearbetning fran elementara horselstimuli ino associerande kortikala regioner, kan fungera saso ett nedarvd tecken. Skad undersoknin tillsamman gnagare indikerar att det antagligen icke finns nagra medfodda horsel sexuella signaler, varken hos honan eller hos hanen.

Sammanfattningsvis ino den radande kunskapslaget blott luktsystemet i daggdjur verkar specifikt organiseras for att paverka skild typer bruten medfodda signaler som kan utlosa sexuell attraktion.

Signaler som utloser erotis attraktionskraft

Inom streck med saken da biologiska organisationen utav sensoriska ordna har undersoknin visat vikten it olika fakt (kon, alder, endokrin stallning, genotyp, etc.) sasom formedlas bruten kemiska molekyler sam deras roll inom erotis attraktionskraft.

Andra signaler, sasom icke befinner sig kemiska och som det forut narvarande ar svar att faststalla forsavitt do befinner si medfodda alternativt forvarvade, spelar ocksa ett betydels i erotis attraktionskraft. Dessa signaler, sasom relaterar at erotis dimorfism och precopulatory beteenden ( hyllnin visar ), befinner si